„ФИРМЕН РЕГИСТРАТОР” е специализиран в регистрацията на фирми и вписването на промени в търговския регистър. Ние предлагаме на клиентите си всички услуги по регистрация на търговски дружества, промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър, публикуване на годишни финансови отчети, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД на атрактивни цени. При нас ще намерите по-добрите правни услуги, счетоводни услуги, услуги по регистрация по ЗДДС.

Услугите ни са подходящи за клиенти, които започват нов бизнес, като предлагаме качествено обслужване и след регистрацията на фирмата Ви.

Посетете нашия офис, който се намира в гр.София на бул. "Ал. Стамболийски" 128, ет.3, ап.8, в непосредствена близост до Мол София или се обадете на тел. 0889 541 514, всеки ден от 9:00 ч. до 20:00 ч.

Можете да ни пишете на fregistrator@gmail.com

fregistrator@gmail.com
област София (столица), община Столична гр. София 1202 район р-н Сердика ул.Княз Борис I No 196, ет. партерен, офис 1

За колко време се регистрира фирма ?

След последните промени в закона срокът за регистрация на фирма е три работни дни от подаване на заявлението в търговския регистър. Съгласно чл.19, ал.2 от Закона за търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и ...виж повече

Как се регистрира фирма от чужд гражданин ?

В България регистрацията на фирми на чужденци стана особено популярна, като средство за заобикаляне на конституционната забрана чужди граждани да придобиват земя у нас. Разбира се, не са редки и случаите, в които чужди инвеститори искат да регистрират фирма, за ...виж повече

Вноски за увеличение на капитала – на каса, по набирателна или по разплащателна сметка ?

В практиката при увеличение на капитала на търговско дружество често възниква въпроса по каква сметка следва да бъдат направени вноските – на каса, по набирателна или по разплащателна сметка в банката ? Този въпрос не е уреден изрично в закона, ...виж повече