За да спестите време можете да ни изпратите предварително на електронната поща: firmenregistrator@gmail.com следната информация:
данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
данни на управителя/управителите;
желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
седалище и адрес на управление на фирмата;
размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД).
основният предмет на дейност
По този начин ние ще изготвим предварително Вашите документи, а Вие ще трябва само да ги разпишете. В зависимост от конкретната услуга, ние може да изискаме от Вас и други документи/информация по електронната поща или телефон, без да е необходимо да идвате до офиса.
fregistrator@gmail.com
област София (столица), община Столична гр. София 1202 район р-н Сердика ул.Княз Борис I No 196, ет. партерен, офис 1

За колко време се регистрира фирма ?

След последните промени в закона срокът за регистрация на фирма е три работни дни от подаване на заявлението в търговския регистър. Съгласно чл.19, ал.2 от Закона за търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и ...виж повече

Как се регистрира фирма от чужд гражданин ?

В България регистрацията на фирми на чужденци стана особено популярна, като средство за заобикаляне на конституционната забрана чужди граждани да придобиват земя у нас. Разбира се, не са редки и случаите, в които чужди инвеститори искат да регистрират фирма, за ...виж повече

Вноски за увеличение на капитала – на каса, по набирателна или по разплащателна сметка ?

В практиката при увеличение на капитала на търговско дружество често възниква въпроса по каква сметка следва да бъдат направени вноските – на каса, по набирателна или по разплащателна сметка в банката ? Този въпрос не е уреден изрично в закона, ...виж повече
Начало За Нас Услуги Цени Онлайн Заявка Новини Контакти
Преводаческа агенция Нова Ера